وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۴ را می‌توانید در ادامه به صورت به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۴ را می‌توانید در ادامه به صورت به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up