وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۴ را می‌توانید در ادامه به صورت به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه