وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره‌های معرفتی تدبر در قرآن کریم با هدف ارائه معارف تدبری به صورت مستند و مستدل برگزار می­‌شود. در این دوره، معارف تدبری تمام سوره­‌های حزب مفصل قرآن کریم (از سورۀ مبارک محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تا سورۀ مبارک ناس) ارائه می­‌شود. مخاطب این دوره، افزون بر آگاهی مستند و مستدل از معارف تدبری این سوره‌ها، توانایی انجام سطحی از تدبر (تطبیق معارف تدبری بر آیات و سور) را نیز به دست می‌آورد. این دوره در دو مقطع ۱۲۰ ساعتی با عنوان دوره معرفتی ۱ و دوره معرفتی ۲ برگزار می­‌گردد.

برگزارشده در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن)

این دورۀ آموزشی از مهرماه تا آذرماه سال ۱۳۹۶ در مسجد خیر خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شده است.

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)

این دورۀ آموزشی طی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)

این دورۀ آموزشی طی فروردین‌ماه تا مردادماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

برگزارشده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (دورۀ شهید محلاتی)

دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)

این دورۀ آموزشی از تیرماه تا مهرماه سال ۱۳۹۸ در مسجد پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

دوره سطح دو تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مزّمّل تا مطفّفین)

این دورۀ آموزشی از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ تا خردادماه سال ۱۳۹۹ در مسجد حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن)

این دورۀ آموزشی از تیرماه تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام این شهرک آغاز شد.

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن)

این دورۀ آموزشی از تیرماه سال ۱۳۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران شروع شد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)

این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)

این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

ارسال این برگه

دوره‌های معرفتی تدبر در قرآن کریم با هدف ارائه معارف تدبری به صورت مستند و مستدل برگزار می­‌شود. در این دوره، معارف تدبری تمام سوره­‌های حزب مفصل قرآن کریم (از سورۀ مبارک محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تا سورۀ مبارک ناس) ارائه می­‌شود. مخاطب این دوره، افزون بر آگاهی مستند و مستدل از معارف تدبری این سوره‌ها، توانایی انجام سطحی از تدبر (تطبیق معارف تدبری بر آیات و سور) را نیز به دست می‌آورد. این دوره در دو مقطع ۱۲۰ ساعتی با عنوان دوره معرفتی ۱ و دوره معرفتی ۲ برگزار می­‌گردد.

برگزارشده در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن)

این دورۀ آموزشی از مهرماه تا آذرماه سال ۱۳۹۶ در مسجد خیر خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شده است.

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)

این دورۀ آموزشی طی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)

این دورۀ آموزشی طی فروردین‌ماه تا مردادماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

برگزارشده در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (دورۀ شهید محلاتی)

دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)

این دورۀ آموزشی از تیرماه تا مهرماه سال ۱۳۹۸ در مسجد پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

دوره سطح دو تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مزّمّل تا مطفّفین)

این دورۀ آموزشی از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ تا خردادماه سال ۱۳۹۹ در مسجد حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن)

این دورۀ آموزشی از تیرماه تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام این شهرک آغاز شد.