وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) سومین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم است و از تیرماه سال ۱۳۹۹ تا بهمن‌ماه همان سال در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های طلاق تا جن)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) فراگیر و عمومی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های طلاق تا جن)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه

دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) سومین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم است و از تیرماه سال ۱۳۹۹ تا بهمن‌ماه همان سال در مسجد امیرالمؤمنین علیه‌السلام شهرک شهید محلاتی تهران آغاز شد. در این دوره بیش از ۲۷۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های طلاق تا جن)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) فراگیر و عمومی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های طلاق تا جن)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره دوره سطح سه تدبر در قرآن کریم (سوره‌های طلاق تا جن) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up