وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (سوره های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) آخرین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است و طی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تا مرداد‌ماه همان سال در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

مجموع شش سطح این دوره، با مشارکت جمعی از فرهنگیان منطقۀ ۱۸ تهران، در دی‌ماه ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان ۱۳۹۷ ادامه یافت.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (سوره های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) آخرین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است و طی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تا مرداد‌ماه همان سال در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

مجموع شش سطح این دوره، با مشارکت جمعی از فرهنگیان منطقۀ ۱۸ تهران، در دی‌ماه ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان ۱۳۹۷ ادامه یافت.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up