وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۱ – سوره های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) آخرین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی


کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه

دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۱ – سوره های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) آخرین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی


کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح شش تدبر در قرآن کریم (سوره‌های محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله تا طور) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up