وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است و طی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

مجموع شش سطح این دوره، با مشارکت جمعی از فرهنگیان منطقۀ ۱۸ تهران در دی‌ماه ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان ۱۳۹۷ ادامه یافت

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است و طی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

مجموع شش سطح این دوره، با مشارکت جمعی از فرهنگیان منطقۀ ۱۸ تهران در دی‌ماه ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان ۱۳۹۷ ادامه یافت

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up