وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه