وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحیکتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های نجم تا حدید) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های نجم تا حدید) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحیکتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های نجم تا حدید) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های نجم تا حدید)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (1401 - سوره‌های نجم تا حدید) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up