وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره‌های نجم تا حدید) پنجمین سطح از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم است. این دوره در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
فهرست