وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن) چهارمین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در سوره‌های حزب مفصل قرآن کریم است و از مهرماه تا آذرماه ۱۳۹۶ در مسجد خیر خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند.

مجموع شش سطح این دوره، از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان سال ۱۳۹۷ ادامه یافت.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن) چهارمین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در سوره‌های حزب مفصل قرآن کریم است و از مهرماه تا آذرماه ۱۳۹۶ در مسجد خیر خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند.

مجموع شش سطح این دوره، از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان سال ۱۳۹۷ ادامه یافت.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up