وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره های مجادله تا تغابن) چهارمین سطح از دوره‌های ششگانۀ معرفتی تدبر در قرآن کریم است که با تدریس استاد علی صبوحی مؤلف کتاب‌های تدبر در قرآن کریم از تیرماه ۱۳۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران شروع شده است.

دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم است که طی آن قرآن‌آموزان، نظام منسجم ۶۸ سورۀ پایانی قرآن را فرامی‌گیرند. هر ترم از دوره‌ای که مشاهده می‌کنید، شامل ۴۰ ساعت آموزش است که طی ۱۳ هفته برگزار می‌شود.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مجادله تا تغابن)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (1400 - سوره‌های مجادله تا تغابن) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مجادله تا تغابن)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (۱۴۰۰ – سوره های مجادله تا تغابن) چهارمین سطح از دوره‌های ششگانۀ معرفتی تدبر در قرآن کریم است که با تدریس استاد علی صبوحی مؤلف کتاب‌های تدبر در قرآن کریم از تیرماه ۱۳۹۸ در شهرک شهید محلاتی تهران شروع شده است.

دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم است که طی آن قرآن‌آموزان، نظام منسجم ۶۸ سورۀ پایانی قرآن را فرامی‌گیرند. هر ترم از دوره‌ای که مشاهده می‌کنید، شامل ۴۰ ساعت آموزش است که طی ۱۳ هفته برگزار می‌شود.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مجادله تا تغابن)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (1400 - سوره‌های مجادله تا تغابن) فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های مجادله تا تغابن)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن) استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up