وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم (سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد) اولین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم است و از تیرماه تا مهرماه سال ۱۳۹۸در مسجد پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
چ

کتاب آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم سوره‌های انشقاق تا ناس - فراگیر و عمومی

کتاب آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم سوره‌های انشقاق تا ناس استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه

دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم (سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد) اولین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در قرآن کریم است و از تیرماه تا مهرماه سال ۱۳۹۸در مسجد پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم واقع در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
چ

کتاب آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)
فراگیر و عمومی

کتاب دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم سوره‌های انشقاق تا ناس - فراگیر و عمومی

کتاب آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم
(سوره‌های انشقاق تا ناس + سوره حمد)
استنادی و استدلالی

کتاب دوره سطح یک تدبر در قرآن کریم سوره‌های انشقاق تا ناس استنادی و استدلالی تخصصی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up