وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره‌های مهارتی با هدف آموزش مهارت تدبر برگزار می­‌شود. مخاطب این دوره، با روش تدبر به­‌طور کامل آشنا می­‌شود و مهارت طی مراحل و رعایت اصول و اجرای قواعد تدبر را به دست می­‌آورد. این دوره در یک مقطع ۸۰ ساعتی برگزای می­‌گردد.

دورۀ مهارتی ترم یک

دورۀ مهارتی ترم دو

این دوره از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران برگزار شده است.

دورۀ مهارتی ترم سه

ارسال این برگه

دوره‌های مهارتی با هدف آموزش مهارت تدبر برگزار می­‌شود. مخاطب این دوره، با روش تدبر به­‌طور کامل آشنا می­‌شود و مهارت طی مراحل و رعایت اصول و اجرای قواعد تدبر را به دست می­‌آورد. این دوره در یک مقطع ۸۰ ساعتی برگزای می­‌گردد.

دورۀ مهارتی ترم یک

دورۀ مهارتی ترم دو

این دوره از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران برگزار شده است.

دورۀ مهارتی ترم سه

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up