وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره تخصصی مهارتی ترم دو تدبر در قرآن کریم از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران در حال برگزاری است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره تخصصی مهارتی ترم دو تدبر در قرآن کریم از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران در حال برگزاری است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up