وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره‌های ویژۀ طلاب با حضور طلاب گرامی برگزار می‌شود و مطالب آن مناسب این گروه از تدبرآموزان است.

دوره سطح یک آشنایی با تدبر در قرآن کریم

سطح یک - استاد حسین صبوحی

سطح دو - استاد حسین صبوحی

سطح سه - استاد حسین صبوحی

ارسال این برگه

دوره‌های ویژۀ طلاب با حضور طلاب گرامی برگزار می‌شود و مطالب آن مناسب این گروه از تدبرآموزان است.

دوره سطح یک آشنایی با تدبر در قرآن کریم

سطح یک - استاد حسین صبوحی

سطح دو - استاد حسین صبوحی

سطح سه - استاد حسین صبوحی

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up