وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دورۀ سطح چهار طلاب با تدریس استاد حسین صبوحی در این صفحه در دسترس است. از جلسات چهارم به بعد این دوره، به‌صورت ارائۀ طلاب محترم انجام شده؛ لذا فیلم آن‌ها در اینجا قرار نگرفته است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دورۀ سطح چهار طلاب با تدریس استاد حسین صبوحی در این صفحه در دسترس است. از جلسات چهارم به بعد این دوره، به‌صورت ارائۀ طلاب محترم انجام شده؛ لذا فیلم آن‌ها در اینجا قرار نگرفته است.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up