وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره قرآن؛ کتاب حکمرانی حاصل بحث‌هایی است که به دعوت «خانۀ اندیشه‌ورزان» در این نهاد برگزار شده است. در این دورۀ کوتاه‌مدت -که در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار شد- پس از بحث‌هایی دربارۀ مبانی، سوره‌های مبارک منافقون، مجادله و ممتحنه از نظرگاه حکمرانی دینی ارائه شدند.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

دوره قرآن؛ کتاب حکمرانی حاصل بحث‌هایی است که به دعوت «خانۀ اندیشه‌ورزان» در این نهاد برگزار شده است. در این دورۀ کوتاه‌مدت -که در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار شد- پس از بحث‌هایی دربارۀ مبانی، سوره‌های مبارک منافقون، مجادله و ممتحنه از نظرگاه حکمرانی دینی ارائه شدند.

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up