وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره قرآن؛ کتاب حکمرانی حاصل بحث‌هایی است که به دعوت «خانۀ اندیشه‌ورزان» در این نهاد برگزار شده است. در این دورۀ کوتاه‌مدت -که در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار شد- پس از بحث‌هایی دربارۀ مبانی، سوره‌های مبارک منافقون، مجادله و ممتحنه از نظرگاه حکمرانی دینی ارائه شدند.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه