وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
دوره ارتداد و آزادی عقیده در ابتدا در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با همت معاونت فرهنگی دانشگاه شریف، در محل مؤسسه تدبر در کلام وحی قم، به‌صورت یک دورۀ فشرده پیرامون مسألۀ ارتداد در قرآن کریم تشکیل شد و پیرو آن در آذر ماه همان سال در دانشگاه شریف، مناظره‌ای با حضور حجت الاسلام علی صبوحی طسوجی و عبدالعلی بازرگان (ویدئوکنفرانس از کالیفرنیا) برگزار شد.

گزیده‌ای از دورۀ فشردۀ ارتداد در قرآن کریم

 (برای دریافت فیلم مناظره، نیاز به ثبت نام در سایت آزادفکری است)

ارسال این برگه
دوره ارتداد و آزادی عقیده در ابتدا در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با همت معاونت فرهنگی دانشگاه شریف، در محل مؤسسه تدبر در کلام وحی قم، به‌صورت یک دورۀ فشرده پیرامون مسألۀ ارتداد در قرآن کریم تشکیل شد و پیرو آن در آذر ماه همان سال در دانشگاه شریف، مناظره‌ای با حضور حجت الاسلام علی صبوحی طسوجی و عبدالعلی بازرگان (ویدئوکنفرانس از کالیفرنیا) برگزار شد.

گزیده‌ای از دورۀ فشردۀ ارتداد در قرآن کریم

 (برای دریافت فیلم مناظره، نیاز به ثبت نام در سایت آزادفکری است)

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up