وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

گزیده‌های تصویری ویژه از سخنرانی‌های استاد علی صبوحی طسوجی در این صفحه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. در این کلیپ‌ها برخی موضوعات اعتقادی در قالب نماهنگ‌های کوتاه تدوین شده است تا مفاهیم دینی را به شکل جذاب‌تری منتقل کند. این قطعات تصویری، از تدریس‌ها و سخنرانی‌های استاد تهیه می‌شود.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

گزیده‌های تصویری ویژه از سخنرانی‌های استاد علی صبوحی طسوجی در این صفحه در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. در این کلیپ‌ها برخی موضوعات اعتقادی در قالب نماهنگ‌های کوتاه تدوین شده است تا مفاهیم دینی را به شکل جذاب‌تری منتقل کند. این قطعات تصویری، از تدریس‌ها و سخنرانی‌های استاد تهیه می‌شود.

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up