وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی طی چند جلسه از سوی حجت‌الاسلام علی صبوحی طسوجی انجام شده است. صوت‌ها و فیلم‌های این جلسات در این صفحه در دسترس است. همچنین در ادامه می‌توانید گزیده‌های این جلسات را نیز دریافت کنید.

نقد برنامه زندگی پس از زندگی - تبیین نگرش قرآنی در نقد ترویج تجربه‌های شخصی از زندگی پس از مرگ

تبیین نگرش قرآنی در نقد ترويج تجربه‌های شخصی از زندگی پس از مرگ

در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰، شبکۀ چهار سیما اقدام به پخش سلسله برنامه‌هایی با عنوان «زندگی پس از زندگی» کرد. چنان‌که در توضیحات این برنامه گفته شده است، این برنامه «روایت افرادی که در تجربۀ مرگ تقریبی، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. در این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان، مخاطبان برنامه مهمان روایت‌های شگفت‌انگیز تجربه‌گران مرگ تقریبی از عالم غیب می‌شوند».

در پی پرطرفدار شدن این برنامه در میان قشر مذهبی و معتقد جامعه، بیم آن می‌رفت که آموزه‌های التقاطی آن موجب شود اذهان مردم از مسیری که عقاید ناب اسلامیِ برخاسته از قرآن کریم برای بشر ترسیم کرده، به انحراف کشیده شود. بنابراین هیئت قرآن و ولایت برنامه‌هایی را با حضور حجت‌الاسلام علی صبوحی در جهت نقد این برنامه برگزار کرد که اولین جلسه از این برنامه در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان شکل گرفت.

جهت سهولت دسترسی مخاطبان گرامی به این نقدها، فیلم‌ها و صوت‌های نقد برنامۀ «زندگی پس از زندگی» در سه بخش نقد و سه بخش پرسش و پاسخ در این صفحه قرار گرفته است. بخشی از پرسش و پاسخ‌ها نیز به صورت عنوان‌بندی‌شده در دسترس قرار داده شده است:

فیلم کامل جلسات نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ اول

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ دوم

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ سوم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسات پرسش و پاسخ نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ اول

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ دوم

۳ خرداد ۱۴۰۰

جلسۀ سوم

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جلسات جدید نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ هفتم

۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سری اول گزیده‌های نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

ردیف صوت فیلم
۰۱ آیا نقد رسانه مخصوص اهل رسانه است؟ مشاهده
۰۲ آیا لازم است انتقاد از رسانۀ ملی علنی باشد؟ مشاهده
۰۳ معیار جذب مخاطب در برنامه‌های دینی مشاهده
۰۴ آیا برنامۀ تأثیرگذار قرآنی در صدا و سیما وجود ندارد؟ مشاهده
۰۵ آیا منتقد، گزارش تجربه‌گران را شنیده که آن را نقد می کند؟ مشاهده
۰۶ آیا با وجود کارشناسان دینی در برنامه، جایی برای نقد هست؟ مشاهده
۰۷ آیا قرآن می‌تواند در تمام مسائل فکری و معرفتی راه را نشان دهد؟ مشاهده
۰۸ آیا نمی‌شود گفت خدا به تجربه‌گران مرگ وحی کرده است؟ مشاهده
۰۹ زنده شدن عُزیر نبی علیه‌السلام دلیل امکان زنده شدن مردگان نیست؟ مشاهده
۱۰ آیا بین «اجل معلق» و «اجل مسمی» در امکان بازگشت، تفاوتی نیست؟ مشاهده
۱۱ آیا امکان ندارد به کسی که اجلش رسیده است، مهلت داده شود؟ مشاهده
۱۲ آیا نمی شود پیش از مرگ، عوالم پس از مرگ را دید؟ مشاهده
۱۳ عالم غیب چیست؟ مشاهده
۱۴ آیا تجربه‌های عرفی مشترک، اطمینان‌آور نیست؟ مشاهده
۱۵ آیا اعتقاد به رجعت، امکان زنده شدن مردگان را ثابت نمی کند؟ مشاهده
۱۶ آیا کرامات اولیاءالله شاهدی بر امکان زنده شدن مردگان نیست؟ مشاهده
۱۷ آیا انسان غیرمعصوم نمی‌تواند از غیب آگاه شود؟ مشاهده
۱۸ آیا اطلاع از دنیای پس از مرگ، مسئله‌ای برون‌دینی است؟ مشاهده

سری دوم گزیده‌های نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

ردیف صوت فیلم
۰۱ دو زیربنای اصلی برنامۀ زندگی پس از زندگی که هر دو خلاف قرآن است مشاهده
۰۲ بر خلاف مبانی قرآن، در حوزۀ کاری قرآن مشاهده
۰۳ طبق سوره‌های منافقون و نحل بازگشت از مرگ غیرممکن است مشاهده
۰۴ خبردادن از غیب دخالت مستقیم در حوزۀ وحی است مشاهده
۰۵ دین حداقلی زائیدۀ خبردادن بی‌اعتبار از غیب است مشاهده
۰۶ صرفاً یک تجربۀ اجمالی از وجود جهان پس از مرگ مشاهده
۰۷ فلسفۀ حساسیت قرآن نسبت به غیب مشاهده
۰۸ مگر شاخص خوف و رجا را می‌دانید؟ مشاهده
۰۹ «زندگی پس از زندگی» بدعتی آشکار در حوزۀ خبردادن از غیب است مشاهده
۱۰ ترکیب خیر و شر در اندیشه، التقاط است مشاهده
۱۱ دین ناب کم‌طرفدار بر دین التقاطی پرطرفدار ترجیح دارد مشاهده
۱۲ «زندگی پس از زندگی» مانع ورود به قرآن است مشاهده
۱۳ اعتباربخشی به تجربه‌های شبه‌مرگ، غلط است مشاهده
۱۴ سیاحت غرب نوشته‌ای داستانی بر اساس قرآن و روایات است مشاهده
۱۵ دین کاریکارتوری نتیجۀ برجسته کردن مکاشفات است مشاهده
۱۶ مثالی از دین کاریکاتوری: منبری‌ای که فقط خواب تعریف می‌کند! مشاهده
۱۷ اضافه شدن منبع «تجربه» به منابع دین! مشاهده
۱۸ با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب، بسته شد مشاهده
۱۹ رسولانی که پیام‌آور از غیب هستند؛ اما هیچ عصمتی ندارند! مشاهده
۲۰ هیچ تجربه‌ای پیش از عرضه به قرآن اعتبار ندارد مشاهده
۲۱ قرآن «تبیاناً لکُلّ شَیء» است و نیاز به هیچ تجربۀ بشری ندارد مشاهده
۲۲ چیزی که قابل‌تجربه باشد دیگر غیب نیست مشاهده
۲۳ بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب مشاهده
ارسال این برگه

نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی طی چند جلسه از سوی حجت‌الاسلام علی صبوحی طسوجی انجام شده است. صوت‌ها و فیلم‌های این جلسات در این صفحه در دسترس است. همچنین در ادامه می‌توانید گزیده‌های این جلسات را نیز دریافت کنید.

نقد برنامه زندگی پس از زندگی - تبیین نگرش قرآنی در نقد ترویج تجربه‌های شخصی از زندگی پس از مرگ

تبیین نگرش قرآنی در نقد ترويج تجربه‌های شخصی از زندگی پس از مرگ

در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰، شبکۀ چهار سیما اقدام به پخش سلسله برنامه‌هایی با عنوان «زندگی پس از زندگی» کرد. چنان‌که در توضیحات این برنامه گفته شده است، این برنامه «روایت افرادی که در تجربۀ مرگ تقریبی، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. در این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان، مخاطبان برنامه مهمان روایت‌های شگفت‌انگیز تجربه‌گران مرگ تقریبی از عالم غیب می‌شوند».

در پی پرطرفدار شدن این برنامه در میان قشر مذهبی و معتقد جامعه، بیم آن می‌رفت که آموزه‌های التقاطی آن موجب شود اذهان مردم از مسیری که عقاید ناب اسلامیِ برخاسته از قرآن کریم برای بشر ترسیم کرده، به انحراف کشیده شود. بنابراین هیئت قرآن و ولایت برنامه‌هایی را با حضور حجت‌الاسلام علی صبوحی در جهت نقد این برنامه برگزار کرد که اولین جلسه از این برنامه در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان شکل گرفت.

جهت سهولت دسترسی مخاطبان گرامی به این نقدها، فیلم‌ها و صوت‌های نقد برنامۀ «زندگی پس از زندگی» در سه بخش نقد و سه بخش پرسش و پاسخ در این صفحه قرار گرفته است. بخشی از پرسش و پاسخ‌ها نیز به صورت عنوان‌بندی‌شده در دسترس قرار داده شده است:

فیلم کامل جلسات نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ اول

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ دوم

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ سوم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسات پرسش و پاسخ نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ اول

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسۀ دوم

۳ خرداد ۱۴۰۰

جلسۀ سوم

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جلسات جدید نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

جلسۀ هفتم

۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سری اول گزیده‌های نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

ردیف صوت فیلم
۰۱ آیا نقد رسانه مخصوص اهل رسانه است؟ مشاهده
۰۲ آیا لازم است انتقاد از رسانۀ ملی علنی باشد؟ مشاهده
۰۳ معیار جذب مخاطب در برنامه‌های دینی مشاهده
۰۴ آیا برنامۀ تأثیرگذار قرآنی در صدا و سیما وجود ندارد؟ مشاهده
۰۵ آیا منتقد، گزارش تجربه‌گران را شنیده که آن را نقد می کند؟ مشاهده
۰۶ آیا با وجود کارشناسان دینی در برنامه، جایی برای نقد هست؟ مشاهده
۰۷ آیا قرآن می‌تواند در تمام مسائل فکری و معرفتی راه را نشان دهد؟ مشاهده
۰۸ آیا نمی‌شود گفت خدا به تجربه‌گران مرگ وحی کرده است؟ مشاهده
۰۹ زنده شدن عُزیر نبی علیه‌السلام دلیل امکان زنده شدن مردگان نیست؟ مشاهده
۱۰ آیا بین «اجل معلق» و «اجل مسمی» در امکان بازگشت، تفاوتی نیست؟ مشاهده
۱۱ آیا امکان ندارد به کسی که اجلش رسیده است، مهلت داده شود؟ مشاهده
۱۲ آیا نمی شود پیش از مرگ، عوالم پس از مرگ را دید؟ مشاهده
۱۳ عالم غیب چیست؟ مشاهده
۱۴ آیا تجربه‌های عرفی مشترک، اطمینان‌آور نیست؟ مشاهده
۱۵ آیا اعتقاد به رجعت، امکان زنده شدن مردگان را ثابت نمی کند؟ مشاهده
۱۶ آیا کرامات اولیاءالله شاهدی بر امکان زنده شدن مردگان نیست؟ مشاهده
۱۷ آیا انسان غیرمعصوم نمی‌تواند از غیب آگاه شود؟ مشاهده
۱۸ آیا اطلاع از دنیای پس از مرگ، مسئله‌ای برون‌دینی است؟ مشاهده

سری دوم گزیده‌های نقد برنامۀ تلویزیونی زندگی پس از زندگی

ردیف صوت فیلم
۰۱ دو زیربنای اصلی برنامۀ زندگی پس از زندگی که هر دو خلاف قرآن است مشاهده
۰۲ بر خلاف مبانی قرآن، در حوزۀ کاری قرآن مشاهده
۰۳ طبق سوره‌های منافقون و نحل بازگشت از مرگ غیرممکن است مشاهده
۰۴ خبردادن از غیب دخالت مستقیم در حوزۀ وحی است مشاهده
۰۵ دین حداقلی زائیدۀ خبردادن بی‌اعتبار از غیب است مشاهده
۰۶ صرفاً یک تجربۀ اجمالی از وجود جهان پس از مرگ مشاهده
۰۷ فلسفۀ حساسیت قرآن نسبت به غیب مشاهده
۰۸ مگر شاخص خوف و رجا را می‌دانید؟ مشاهده
۰۹ «زندگی پس از زندگی» بدعتی آشکار در حوزۀ خبردادن از غیب است مشاهده
۱۰ ترکیب خیر و شر در اندیشه، التقاط است مشاهده
۱۱ دین ناب کم‌طرفدار بر دین التقاطی پرطرفدار ترجیح دارد مشاهده
۱۲ «زندگی پس از زندگی» مانع ورود به قرآن است مشاهده
۱۳ اعتباربخشی به تجربه‌های شبه‌مرگ، غلط است مشاهده
۱۴ سیاحت غرب نوشته‌ای داستانی بر اساس قرآن و روایات است مشاهده
۱۵ دین کاریکارتوری نتیجۀ برجسته کردن مکاشفات است مشاهده
۱۶ مثالی از دین کاریکاتوری: منبری‌ای که فقط خواب تعریف می‌کند! مشاهده
۱۷ اضافه شدن منبع «تجربه» به منابع دین! مشاهده
۱۸ با آمدن قرآن تمام منافذ کسب خبر از غیب، بسته شد مشاهده
۱۹ رسولانی که پیام‌آور از غیب هستند؛ اما هیچ عصمتی ندارند! مشاهده
۲۰ هیچ تجربه‌ای پیش از عرضه به قرآن اعتبار ندارد مشاهده
۲۱ قرآن «تبیاناً لکُلّ شَیء» است و نیاز به هیچ تجربۀ بشری ندارد مشاهده
۲۲ چیزی که قابل‌تجربه باشد دیگر غیب نیست مشاهده
۲۳ بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب مشاهده
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up