وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

زمان‌بندی برنامه‌های حجت‌الاسلام علی صبوحی

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | جلسه دهم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه دهم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | جلسه نهم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه نهم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۱۰/۳ | جلسه هفتم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه هفتم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۹/۲۶ | جلسه ششم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه ششم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۹/۲۲ | نشست نقش انقلاب اسلامی در نظم جدید جهانی و مناقشه با اسرائیل

💢سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی هیئت دولت در راستای فریضه #جهاد_تبیین برگزار می‌کند: 🔰 سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی #فصل_دوم…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | جلسه دهم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه دهم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | جلسه نهم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه نهم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۱۰/۳ | جلسه هفتم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه هفتم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۹/۲۶ | جلسه ششم دوره تدبر سوره نساء

❇️ موسسه تدبر در کلام وحی با حمایت قرارگاه نهضت مردمی تدبرآموزی برگزار می کند: 💠 جلسه ششم دوره تدبر در سوره نساء 🎤 با تدریس استاد معظم: علی صبوحی…

۱۴۰۲/۹/۲۲ | نشست نقش انقلاب اسلامی در نظم جدید جهانی و مناقشه با اسرائیل

💢سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی هیئت دولت در راستای فریضه #جهاد_تبیین برگزار می‌کند: 🔰 سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی #فصل_دوم…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up