وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

زمان‌بندی برنامه‌های حجت‌الاسلام علی صبوحی

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

زمانبندی برنامه ها اعلام برنامه های آینده

۱۴۰۲/۵/۲۱ | سخنرانی در سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی

💢سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمسیون فرهنگی اجتماعی هیئت دولت در راستای فریضه #جهاد_تبیین برگزار می‌کند: 🔰 سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی با…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

زمانبندی برنامه های حجت الاسلام صبوحی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

زمانبندی برنامه ها اعلام برنامه های آینده

۱۴۰۲/۵/۲۱ | سخنرانی در سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی

💢سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمسیون فرهنگی اجتماعی هیئت دولت در راستای فریضه #جهاد_تبیین برگزار می‌کند: 🔰 سلسله نشست های اندیشه‌ورزی قرآن و حکمرانی با…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up