وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

محفل شعر شاعران متدبر

محفل شعر شاعران متدبر با رویکرد آشنا کردن متدبران قرآن کریم با مبانی شعر و معرفی ظرفیت‌های موجود، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد. گزارش جلسات و صوت و فیلم‌های مربوط به آن در این صفحه منتشر خواهد شد.

رسانه‌های مرتبط

کانال سروش

کانال سروش علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

گروه واتساپ

واتساپ

کانال شنوتو (صوت‌ها)

کانال شنوتو علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

گزارش جلسات شعر شاعران متدبر

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه

محفل شعر شاعران متدبر با رویکرد آشنا کردن متدبران قرآن کریم با مبانی شعر و معرفی ظرفیت‌های موجود، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد. گزارش جلسات و صوت و فیلم‌های مربوط به آن در این صفحه منتشر خواهد شد.

رسانه‌های مرتبط

کانال سروش

کانال سروش علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

گروه واتساپ

واتساپ

کانال شنوتو (صوت‌ها)

کانال شنوتو علی صبوحی طسوجی - تدبر در قرآن کریم

گزارش جلسات شعر شاعران متدبر

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up