وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

پل ارتباطی

پل ارتباطی شما با حجت‌الاسلام علی صبوحی طسوجی از راه‌های زیر برقرار است:

قم، پردیسان، خیابان شهید اقلیمی، جنب تهیۀ غذای لاله
۰۲۵۹۱۰۰۱۰۴۴ (داخلی ۳۰۱)

پرسش‌وپاسخ

سامانه پرسش و پاسخ تدبر در قرآن کریم - علی صبوحی طسوجی

ارسال پیام

ارسال پیام

فضای‌مجازی

فضای مجازی
ارسال این برگه

پل ارتباطی شما با حجت‌الاسلام علی صبوحی طسوجی از راه‌های زیر برقرار است:

قم، پردیسان، خیابان شهید اقلیمی، جنب تهیۀ غذای لاله
۰۲۵۹۱۰۰۱۰۴۴ (داخلی ۳۰۱)

پرسش‌وپاسخ

سامانه پرسش و پاسخ تدبر در قرآن کریم - علی صبوحی طسوجی

ارسال پیام

ارسال پیام

فضای‌مجازی

فضای مجازی
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up