وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

تدبر در نهج البلاغه – خطبه سوم – جلسه سوم

خطبه شقشقیه یکی از پرسوز ترین خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام است. بعد از پنج جلسه شرح خطبه دوم، استاد علی صبوحی شرح تدبری خطبه سوم را در…

تدبر در نهج البلاغه – خطبه سوم – جلسه دوم

خطبه شقشقیه یکی از پرسوز ترین خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام است. بعد از پنج جلسه شرح خطبه دوم، استاد علی صبوحی شرح تدبری خطبه سوم را در…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up