وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

دوره تدبر در سوره مبارکه زمر

قرائت تدبری سوره زمر

دوره کارگاهی تدبر در سوره زمر در سال ۱۳۹۷ طی هفت جلسه دو ساعته به قرآن آموزان آموزش داده شد. در پایان دوره استاد علی صبوحی این سوره را به…

آموزش تدبر در سوره زمر – جلسه دهم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در…

آموزش تدبر در سوره زمر – جلسه یازدهم

سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در…

آموزش تدبر در سوره زمر – جلسه نهم

دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up