وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. تدریسها
  3. تدبر در سوره‌های قرآن کریم
  4. دوره تدبر در سوره مبارکه زمر

بایگانی مطالب مرتبط با

دوره تدبر در سوره مبارکه زمر

قرائت تدبری سوره زمر

دوره کارگاهی تدبر در سوره زمر در سال ۹۷ طی هفت جلسه دو ساعته به قرآن آموزان آموزش داده شد. در پایان دوره استاد علی صبوحی این سوره را به…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی