وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

دوره تدبر در سوره مبارکه نحل

تدبر در سوره نحل – هفته بیست و سوم

سوره نحل یکی از سوره های مفصل قرآن است که ۱۴ صفحه از قرآن کریم را شامل می شود. این سوره دارای سه فصل است. در این سوره خدای حکیم…

تدبر در سوره نحل – هفته بیست و دوم

سوره نحل یکی از سوره های مفصل قرآن است که ۱۴ صفحه از قرآن کریم را شامل می شود. این سوره دارای سه فصل است. در این سوره خدای حکیم…

تدبر در سوره نحل – هفته بیست و یکم

سوره نحل یکی از سوره های مفصل قرآن است که ۱۴ صفحه از قرآن کریم را شامل می شود. این سوره دارای سه فصل است. در این سوره خدای حکیم…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up