وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. تدریسها
  3. دوره‌های آموزشی
  4. دوره‌های تربیت مربی
  5. دوره مهارت‌های تدریس تدبر در قرآن کریم

بایگانی مطالب مرتبط با

دوره مهارت‌های تدریس تدبر در قرآن کریم

دوره مهارت های تدریس تدبر – جلسه دهم

پس از اتمام شش سطح آموزش سوره های حزب مفصل قرآن کریم، دوره مهارت های تدریس تدبر به مدت ده جلسه برای قرآن آموزانی که قصد تدریس تدبر را داشتند…

دوره مهارت های تدریس تدبر – جلسه نهم

پس از اتمام شش سطح آموزش سوره های حزب مفصل قرآن کریم، دوره مهارت های تدریس تدبر به مدت ده جلسه برای قرآن آموزانی که قصد تدریس تدبر را داشتند…

دوره مهارت های تدریس تدبر – جلسه هشتم

پس از اتمام شش سطح آموزش سوره های حزب مفصل قرآن کریم، دوره مهارت های تدریس تدبر به مدت ده جلسه برای قرآن آموزانی که قصد تدریس تدبر را داشتند…

دوره مهارت های تدریس تدبر – جلسه هفتم

پس از اتمام شش سطح آموزش سوره های حزب مفصل قرآن کریم، دوره مهارت های تدریس تدبر به مدت ده جلسه برای قرآن آموزانی که قصد تدریس تدبر را داشتند…
دوره آشنایی با تدبر ویژه طلاب

دوره مهارت های تدریس تدبر – جلسه ششم

پس از اتمام شش سطح آموزش سوره های حزب مفصل قرآن کریم، دوره مهارت های تدریس تدبر به مدت ده جلسه برای قرآن آموزانی که قصد تدریس تدبر را داشتند…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی