وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. تدریسها
  3. دوره‌های آموزشی
  4. دوره‌های مهارتی
  5. دوره مهارتی سطح دو تدبر در قرآن کریم

بایگانی مطالب مرتبط با

دوره مهارتی سطح دو تدبر در قرآن کریم

معرفی کتاب آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

دوره تخصصی سطح دو مهارت تدبر – جلسه هفدهم

مهارت تدبر شامل دو بخش آشنایی با دانش تدبر و آشنایی با روش تدبر است. این دوره در سه سطح چهل ساعته برگزار می شود. در سطح یک بیست ساعت اول کتاب آشنایی با…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی