وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. دیدگاه‌ها
  3. نقد زندگی پس از زندگی

بایگانی مطالب مرتبط با

نقد زندگی پس از زندگی

نقد رسانه را به اهلش بسپارید

در این ویدئو که گزیده ای از دومین جلسه از جلسات نقد برنامه زندگی پس از زندگی است، استاد صبوحی به یکی از اشکالات رسیده نسبت به اصل انتقاد به…

بازکردن پای تجربه به غیب سوغات غرب

در این ویدئو استاد علی صبوحی بیان می کند که تهیه کننده برنامه به صراحت گفته که این مشاهدات غیبی از نوع تجربه است که باید دانشگاهیان درباره آن نظر…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی