وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. سخنرانی‌ها
  3. (برگه 3)

بایگانی مطالب مرتبط با

سخنرانی‌ها

بایسته های ترویج تدبر

در این جلسه استاد علی صبوحی از بایسته های ترویج تدبر سخن میگوید. استاد سخنان خود را در ده بند به شرح زیر بیان کرد: گزارشی از روند گسترش جریان…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی