وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. سوره‌ها
  3. سوره انفال

بایگانی مطالب مرتبط با

سوره انفال

صوت همایش تدبر در سوره انفال (۱۳۹۰)

همایش یک روزه تدبر در سوره انفال به همت کانون قرآن و عترت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آبان سال ۹۰ در دانشگاه تهران برگزار شده است. ارائه تدبر این سوره شامل سه جلسه…

تدبر در سوره انفال (۱۳۹۰) – جلسه سوم

همایش یک روزه تدبر در سوره انفال به همت کانون قرآن و عترت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آبان سال ۹۰ در دانشگاه تهران برگزار شده است. ارائه تدبر این…

تدبر در سوره انفال (۱۳۹۰) – جلسه دوم

همایش یک روزه تدبر در سوره انفال به همت کانون قرآن و عترت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آبان سال ۹۰ در دانشگاه تهران برگزار شده است. ارائه تدبر این…

تدبر در سوره انفال (۱۳۹۰) – جلسه اول

همایش یک روزه تدبر در سوره انفال به همت کانون قرآن و عترت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آبان سال ۹۰ در دانشگاه تهران برگزار شده است. ارائه تدبر این…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی