وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

سوره بقرة

تدبر در سوره بقره – جلسه ششم

دوره آموزش تدبر در سوره بقره به عنوان عالی ترین سطح تدبر از آبان ماه ۹۸ در هیات قرآن و ولایت آغاز شد. این دوره به مدت یک سال ادامه…

تدبر در سوره بقره – جلسه پنجم

دوره آموزش تدبر در سوره بقره به عنوان عالی ترین سطح تدبر از آبان ماه ۹۸ در هیات قرآن و ولایت آغاز شد. این دوره به مدت یک سال ادامه…

تدبر در سوره بقره – جلسه چهارم

دوره آموزش تدبر در سوره بقره به عنوان عالی ترین سطح تدبر از آبان ماه ۹۸ در هیات قرآن و ولایت آغاز شد. این دوره به مدت یک سال ادامه…

تدبر در سوره بقره – جلسه سوم

دوره آموزش تدبر در سوره بقره به عنوان عالی ترین سطح تدبر از آبان ماه ۹۸ در هیات قرآن و ولایت آغاز شد. این دوره به مدت یک سال ادامه…

تدبر در سوره بقره – جلسه دوم

دوره آموزش تدبر در سوره بقره به عنوان عالی ترین سطح تدبر از آبان ماه ۹۸ در هیات قرآن و ولایت آغاز شد. این دوره به مدت یک سال ادامه…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up