وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. سوره‌ها
  3. سوره زمر

بایگانی مطالب مرتبط با

سوره زمر

قرائت تدبری سوره زمر

دوره کارگاهی تدبر در سوره زمر در سال ۹۷ طی هفت جلسه دو ساعته به قرآن آموزان آموزش داده شد. در پایان دوره استاد علی صبوحی این سوره را به…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی