وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. سوره‌ها
  3. سوره غاشیة

بایگانی مطالب مرتبط با

سوره غاشیة

قرائت تدبری سوره غاشیه

در این ویدئو قرائت تدبری سوره غاشیه را مشاهده میکنید. این قرائت مربوط به دوره آموزش سطح یک تدبر در قرآن کریم است که تابستان و پاییز ۹۸ در شهرک…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی