وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

بایگانی مطالب مرتبط با

آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

معرفی کتاب آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

معرفی کتاب آشنایی با دانش تدبر در قرآن کریم

در این ویدئو کتاب «آشنایی با دانش تدبر» معرفی می شود. نگارنده‌ی این کتاب، حجت الاسلام علی صبوحی است. وی این کتاب را عصاره‌ی دقّتی عمیق و جامع‌نگرانه به حوزه‌ی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی