وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

شفاعت مشروط

شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد

شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد

شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد و یک امر ساختگی است. نه قرآن کریم و نه روایات معتبر ما شفاعت غیرمشروط را تأیید نمی‌کند. در مقابل، با نگاهی به سوره‌ی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up