وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

شفاعت

شفاعت مشرکانه و شفاعت موحدانه

روی منبر نشسته و میگوید : امام حسین مقامی دارد که حتی پیامبر ندارد ؟! در این گفتار کوتاه استاد صبوحی از جلوه های مشرکانه شفاعت میگوید که در اثر…

راه های میانبر دینداری که عین شرک است!

راه های میانبر دینداری که عین شرک است! در این ویدئو استاد صبوحی از راه های میانبری سخن میگوید که جایگزین راه های خدایی میشوند و به مخاطب خود میگوید…
شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد

شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد

شفاعت غیرمشروط در اسلام وجود ندارد و یک امر ساختگی است. نه قرآن کریم و نه روایات معتبر ما شفاعت غیرمشروط را تأیید نمی‌کند. در مقابل، با نگاهی به سوره‌ی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up