وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

شناخت معروف و منکر در قرآن

معرفی کتاب شناخت معروف و منکر در قرآن

شناخت معروف و منکر در قرآن – جلسه هفتم

خلا پژوهشی بنیادی در حوزه معروف و منکر با نگاه جامع قرآنی به شدت وجود دارد. برای پر کردن این خلا استاد علی صبوحی پژوهشی نوین با شیوه نگاه جامع…
معرفی کتاب شناخت معروف و منکر در قرآن

شناخت معروف و منکر در قرآن – جلسه ششم

خلا پژوهشی بنیادی در حوزه معروف و منکر با نگاه جامع قرآنی به شدت وجود دارد. برای پر کردن این خلا استاد علی صبوحی پژوهشی نوین با شیوه نگاه جامع…
معرفی کتاب شناخت معروف و منکر در قرآن

شناخت معروف و منکر در قرآن – جلسه پنجم

خلا پژوهشی بنیادی در حوزه معروف و منکر با نگاه جامع قرآنی به شدت وجود دارد. برای پر کردن این خلا استاد علی صبوحی پژوهشی نوین با شیوه نگاه جامع…
معرفی کتاب شناخت معروف و منکر در قرآن

شناخت معروف و منکر در قرآن – جلسه سوم

خلا پژوهشی بنیادی در حوزه معروف و منکر با نگاه جامع قرآنی به شدت وجود دارد. برای پر کردن این خلا استاد علی صبوحی پژوهشی نوین با شیوه نگاه جامع راهبردی را…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up