وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

شورای نگهبان

ضرورت بازنگری در قانون اساسی

در این فایل استاد علی صبوحی درباره لزوم بازنگری در قانون اساسی و برخی از ساز و کارهای اجرایی آن در راستای جلوگیری از قدرت یافتن دنیاطلبان و تثبیت ساز…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up