وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

شوق مرگ

تدبر در سوره مبارک بقره

چرا هیچ گاه شوق مرگ ندارند؟!

چرا هیچ گاه شوق مرگ ندارند ، موضوع بخشی از جلسات تدبر در سوره مبارک بقره (فسطاط) است. ارائه‌ی تدبر در سوره مبارک بقره، توسط حجت الاسلام علی صبوحی در…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up