وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

صلح

کشورگشایی از دیدگاه اسلام

کشورگشایی از دیدگاه اسلام

اگر یک‌وقت بپرسند که بالأخره اسلام هم به نحوی به دنبال کشورگشایی است، خیلی از مکاتب دیگر یا انسان‌های دیگر هم به دنبال کشورگشایی بودند یا هستند؛ پس چه فرقی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up