وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

عدالت فراگیر

عدالت جز با نگاه جهانی قابل تحقق نیست

جزئی نگری در مفهوم عدالت آفتی است در جهت تحقق عدالت. عدالت مفهومی کلان است که جز با جامع نگری ابعاد آن قابل درک نیست. در این ویدئو استاد علی…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up