وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

عزاداری واقعی

1200 سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»!

۱۲۰۰ سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»!

۱۲۰۰ سال است که فقط می‌گوییم «خیلی ناراحتیم»! لبیک گفتن، هزینه دارد. البته نمی‌توانید لبیک نگویید؛ ولی اگر هم بگویید، مسئولیت بسیاری دارد. لبیک؛ یعنی «خدایا، بله». وقتی اهل‌بیت امام…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up