وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

فیلم لاتاری

نقدی بنیادی به فیلم «لاتاری»

نقدی بنیادی به فیلم «لاتاری»

نقدی بنیادی به فیلم «لاتاری» وارد است؛ فیلم لاتاری در نمای بیرونی خود به عنوان یک فیلم ارزشی شناخته شد و مورد استقبال جامعه‌ی مذهبی قرار گرفت؛ اما اگر با…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up