وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی

گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط

گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط

گزارش تصویری جلسات تدبر در سوره فسطاط را در ادامه مشاهده می‌فرمایید. برگزاری جلسات ارائۀ تدبر در سورۀ فسطاط (بقره) با حمایت قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی انجام می‌شود و…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up