وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

قرض ربوی

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و هفتم

این فایل جلسه چهل و هفتم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ نهم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول…

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و ششم

این فایل جلسه چهل و ششم جلسات تدبر در سوره بقره است که در تاریخ دوم مردادماه ۹۹ برگزار شده است. در این فایل استاد علی صبوحی در سیر اول…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up