وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

بایگانی مطالب مرتبط با

محوریت قرآن

تدبر در سوره مبارک بقره

محوریت قرآن تجلی‌گاه اسلامیت نظام

محوریت قرآن تجلی‌گاه اسلامیت نظام ، موضوع بخشی از جلسات تدبر در سوره مبارک بقره (فسطاط) است. ارائه‌ی تدبر در سوره مبارک بقره، توسط حجت الاسلام علی صبوحی در روزهای…
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
keyboard_arrow_up