وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره تغابن - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیأت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، پاییز ۱۳۹۲
درسگفتار چگونه در سختی‌ها ایمان خود را حفظ کنیم؟ - تدبر در سورۀ تغابن

سورۀ مبارک تغابن
چگونه در سختی‌ها ایمان خود را حفظ کنیم؟

ارسال این برگه
سوره تغابن - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیأت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، پاییز ۱۳۹۲
درسگفتار چگونه در سختی‌ها ایمان خود را حفظ کنیم؟ - تدبر در سورۀ تغابن

سورۀ مبارک تغابن
چگونه در سختی‌ها ایمان خود را حفظ کنیم؟

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up