وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره حدید - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیأت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، زمستان ۱۳۹۲
درسگفتار انفاق مال و جان، شاهراه گسترش عدالت در جامعه: تدبر در سوره مبارکه حدید - علی صبوحی

سورۀ مبارک حدید
انفاق مال و جان، شاهراه گسترش عدالت در جامعه

ارسال این برگه
سوره حدید - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیأت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، زمستان ۱۳۹۲
درسگفتار انفاق مال و جان، شاهراه گسترش عدالت در جامعه: تدبر در سوره مبارکه حدید - علی صبوحی

سورۀ مبارک حدید
انفاق مال و جان، شاهراه گسترش عدالت در جامعه

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up