وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره حمد - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سطح یک تدبر (سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
سطح شش تدبر (سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
ارسال این برگه
سوره حمد - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سطح یک تدبر (سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
سطح شش تدبر (سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
ارسال این برگه
keyboard_arrow_up