وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره فتح - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، تابستان ۱۳۹۴
درسگفتار ولایتپذیری در مسیر جهاد علیه کافران

سورۀ مبارک فتح
ولایت‌پذیری در مسیر جهاد علیه کافران

ارسال این برگه
سوره فتح - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، تابستان ۱۳۹۴
درسگفتار ولایتپذیری در مسیر جهاد علیه کافران

سورۀ مبارک فتح
ولایت‌پذیری در مسیر جهاد علیه کافران

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up