وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره ممتحنه - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، پائیز سال ۱۳۹۲
درسگفتار تدبر در سوره مبارک ممتحنه - راهبردهای سیاست خارجی اسلام در حوزه روابط با کفار - علی صبوحی طسوجی

سورۀ مبارک ممتحنه
راهبردهای سیاست خارجی اسلام در حوزۀ روابط با کفار

ارسال این برگه
سوره ممتحنه - تدبر در قرآن کریم
ارائه‌شده در هیئت قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، تهران، پائیز سال ۱۳۹۲
درسگفتار تدبر در سوره مبارک ممتحنه - راهبردهای سیاست خارجی اسلام در حوزه روابط با کفار - علی صبوحی طسوجی

سورۀ مبارک ممتحنه
راهبردهای سیاست خارجی اسلام در حوزۀ روابط با کفار

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up